مقالات

  24 خرداد 97      [تعداد نمایش : 242]
  1 - 0
  برترین روش برای تربیت یک فرزند خوب/قسمت هشتم
  تربیت یک بچه امر آسانی نیست تا بتوان در فضای خانه شرایطی برای آن رقم زد که راضی باشد. سوزان استیفلمن یک کارشناس آموزش و پرورش کودکان می گوید: "هدف یک والدین این است که کودک را با احساس صلاحیت، اعتماد به نفس و احساس شور و هدف به بار آورد." این آموزش و پرورش خانواده بوده که پیش از مدرسه ...
       [تعداد نمایش : 190]
  0 - 0
  7 روش برای تربیت یک فرزند خوب/قسمت هفتم
  تربیت یک بچه امر آسانی نیست تا بتوان در فضای خانه شرایطی برای آن رقم زد که راضی باشد. سوزان استیفلمن یک کارشناس آموزش و پرورش کودکان می گوید: "هدف یک والدین این است که کودک را با احساس صلاحیت، اعتماد به نفس و احساس شور و هدف به بار آورد." این آموزش و پرورش خانواده بوده که پیش از مدرسه ...
       [تعداد نمایش : 194]
  0 - 0
  7 روش برای تربیت یک فرزند خوب/قسمت ششم
  تربیت یک بچه امر آسانی نیست تا بتوان در فضای خانه شرایطی برای آن رقم زد که راضی باشد. سوزان استیفلمن یک کارشناس آموزش و پرورش کودکان می گوید: "هدف یک والدین این است که کودک را با احساس صلاحیت، اعتماد به نفس و احساس شور و هدف به بار آورد." این آموزش و پرورش خانواده بوده که پیش از مدرسه ...
       [تعداد نمایش : 184]
  0 - 0
  7 روش برای تربیت یک فرزند خوب/قسمت پنجم
  تربیت یک بچه امر آسانی نیست تا بتوان در فضای خانه شرایطی برای آن رقم زد که راضی باشد. سوزان استیفلمن یک کارشناس آموزش و پرورش کودکان می گوید: "هدف یک والدین این است که کودک را با احساس صلاحیت، اعتماد به نفس و احساس شور و هدف به بار آورد." این آموزش و پرورش خانواده بوده که پیش از مدرسه ...
       [تعداد نمایش : 226]
  0 - 0
  7 روش برای تربیت یک فرزند خوب/قسمت سوم
  تربیت یک بچه امر آسانی نیست تا بتوان در فضای خانه شرایطی برای آن رقم زد که راضی باشد. سوزان استیفلمن یک کارشناس آموزش و پرورش کودکان می گوید: "هدف یک والدین این است که کودک را با احساس صلاحیت، اعتماد به نفس و احساس شور و هدف به بار آورد." این آموزش و پرورش خانواده بوده که پیش از مدرسه ...


  برندها