چگونه می توان از داشتن نوجوانی لذت برد/ قسمت ششم

تاریخ ارسال مقاله :        تعداد مشاهده : 57
0 - 0
چگونه می توان از داشتن نوجوانی لذت برد/ قسمت ششم
اگر شما از فرزند نوجوانی برخوردار هستید قطعا داشتن این سنین بسیار دشوار است. زیرا هورمون آنها بسیار وحشی تر از سنین دیگر است و ارتباط برقرار کردن نیز با آنها مهارت بیشتری می خواهد. زیرا در این سنین باید نظر آنها را جهت برقراری ارتباط به شکل هوشمندانه ای جلب کرد و آسان نیست بتوان به راحتی نظر آنها را به سمت خود جلب کنید. 1- بهبود رفتاری خودتان از تعصبات دوری کنید حتی اگر فکر می کنید موردتوجه نیستید گاهی اوقات افکار منفی می تواند در ذهن شما ریشه کند. تعصبات خائنانه را کنار بگذارید. این تعصبات می تواند شامل مذهبی، نژادی و غیره باشد. بنابراین با دوری کردن از تعصبات توانایی های خود را از بین نبرید و سعی کنید منطقی عمل نمایید. با عدم فکر کردن درباره مسائل بی معنا سعی کنید روی موارد مهمی تمرکز کنید. در مقیاس کوچکتر نسبت به افراد بدبین نباشید. آسیب های فیزیکی و ذهنی می تواند در زندگی شما تاثیر منفی داشته باشد. شما باید به شکلی عمل کنید که همگان شما را دوست داشته باشند و نسبت به شما احساس منفی نداشته باشند. https://AGshoping.com


صفحه مناسب چاپ

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید

مقالات مشابه

برندها