چگونه می توان از نوجوانی لذت برد/ قسمت یازدهم

تاریخ ارسال مقاله :        تعداد مشاهده : 63
0 - 0
چگونه می توان از نوجوانی لذت برد/ قسمت یازدهم
اگر شما از فرزند نوجوانی برخوردار هستید قطعا داشتن این سنین بسیار دشوار است. زیرا هورمون آنها بسیار وحشی تر از سنین دیگر است و ارتباط برقرار کردن نیز با آنها مهارت بیشتری می خواهد. زیرا در این سنین باید نظر آنها را جهت برقراری ارتباط به شکل هوشمندانه ای جلب کرد و آسان نیست بتوان به راحتی نظر آنها را به سمت خود جلب کنید. 1- بهبود رفتاری خودتان داشتن چند دوست نزدیک به خود شما لازم نیست در مدرسه با تمامی افراد دوست باشید و روابط اجتماعی برقرار کنید. اما حداقل در طول سال های نوجوانی چند دوست نزدیک و وفاداری کسب کنید. دوستی می تواند مهارت و تعامل اجتماعی را بهبود بخشد و روابطی پایدار را به ارمغان آورد. بنابراین وجود یک دوست نزدیک بسیار مفید خواهد بود و می تواند به شکل مستقل تری در زندگی خود عمل کنید. البته این دوستی نباید به راه نادرستی نیز کشیده شود و باید در ساختار مثبت خود باقی بماند. https://AGshoping.com


صفحه مناسب چاپ

دیدگاه کاربران در مورد این مقاله

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید

مقالات مشابه

برندها