بازی فکری 10برچین 132 قطعه شرکت آوای باران

بازی فکری گروهی

بازی فکری 10برچین 132 قطعه شرکت آوای باران

بازی فکری گروهی

شرکت سازنده : آوای باران

ابعاد بسته بندی : 14.5×14.5×14.5

محتویات: 132پولک و دفترچه راهنما

دوست و همراه عزیز فروشگاه اسباب بازی دپ لپ

بازی 10 برچین یک بازی فکری گروهی می باشد. پولک ها باید طوری چیده شوند که اعداد و کوسه ها در معرض دید نباشد.برای شروع هر بازیکن می تواند یک پولک را برگرداند و عددی که روی آن نوشته شده است را حفظ کند. هرگاه در یکی از نوبت ها فرد پولکی را برگرداند که مجموع اش با پولک های برگرداننده شده 10 شود با گفتن جمله ی 10 برچین می تواند آن پولک ها را برای خود بردارد. اما اگر پولک کوسه برگرداننده شود آن شخص باید تمام پولک هایی که تا آنجا برنده شده و پولک کوسه را از بازی خارج کند.

دسته بندی آموزشی
گارانتی
برند ایرانی
قیمت