بازی فکری تیک تیک Tick ​​Tick Thought Game

نقد و بررسی تخصصی بازی فکری تیک تیک

بازی فکری تیک تیک مناسب جهت افزایش هوش هیجانی در کودکان و نوجوانان است . هوش هیجانی عامل موفقیت کودک شما  درزندگی شخصی و اجتماعی است و شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان های خود است . هوش هیجانی به دلیل کاربردهایی که دارد و بخصوص در مورد کودکان از جایگاهی ویژه برخوردار است . هوش هیجانی به کودکان کمک می کند تا در موقعیت های تهدید کننده و خطرناک ، واکنش مناسب تری برای نجات خود انجام دهند.

 
نمایش بیشتر بستن