بازی فکری فتح پرچم شرکت سلام بازی Conceptual game Conquering the company's flag

نقد و بررسی تخصصی بازی فکری فتح پرچم شرکت سلام بازی

فتح پرچم:یکی از پرطرفدارترین وجذاب ترین برد گیم های دنیاست.همه ساله شاهد برگزاری این مسابقه جذاب در سرتاسر دنیا هستیم.این نقش استراتژی یا حیله جنگی در بازی شماست

که این بازی را به شدت جذاب می کند.شما فرمانده یک ارتش واقعی،به عبارت دقیق تر فرمانده ارتش خودتان هستید.

شما سربازانتان را می چینید،به تنهای دنبال راهی هستید که قدرت تهاجمی خودتان را به کار بگیرید.بدون اینکه از استحکامات خود غافل بمانید.

فتح پرجم انواع مختلفی داردبه عبارت دیگر سه نوع بازی میتوان انجام داد: فتح پرچم نفوذی ، فتح پرچم اصیل ، فتح پرچم دوئل بازی هایی هستند که هرکدام

استراتژی خاص خود را دارند اما پیشنهاد سعادت شاپ برای شمایی که اولی بار است قصد بازی فکری فتح پرچم را دارید

فتح پرچم دوئل است زیرا این بازی به نسبت آسان تر از فتح پرچم اصیل و نفوذی است

فتح پرچم دوئل :

در این نوع از بازی فتح پرجم،هر دو بازیکن نیاز به 10 قطعه دارند. قطعه ها روی چهار ردیف صفحه جاسازی می شوند

بنابراین شما می توانید از چهل خانه برای 10 قطعه استفاده کنید،مثلا می توانید همه مهره هارا در یک گوشه در خط عقب قرار دهید

و سپس پرچم خود را با دو بمب محافظت کنید.که بااین استراتژی فقط تخریبچی می تواند پرچم شمارا فتح نماید

تخریبچی ها تنها مهره هایی هستند که قابلیت خنثی کردن بمب را دارند،اما عیب این کار این است که

حریف متوجه این میشود که کجا باید دنبال پرچم شما بگردد

فتح پرچم اصیل :

وقتی فتح پرچم اصیل را برای بازی انتخاب می کنیدتمام مهره های بازی به غیر از عامل نفوذی به کار می روند(40مهره)

این بدین معنی است وقتی مهره هایتان را در صفحه بچینیدهر چهار ردیف صفحه کاملا پر میشود

هدف ، فتح پرچم دشمن است. در ضمن شما باید از پرچم خود مراقبت کنید،عاقلانه ترین کار این است که پرچم خودرا در پشت

جبهه بگذاریدو با بمب آن را محافظت کنید.خیلی مهم است که آرایش ارتش چگونه باشد،سعی کنید بالاترین و پایین ترین

درجه ها را به طور مساوی و یکنواخت در میانه صفحه بازی بچینید.باید دقت داشته باشید،آرایشی که ترتیب داده اید به شما فرصت حمله به شما فرصت حمله بدهید

فتح پرچم نفوذی:

بازی با یک دیده بان کمتر (7 دیده بان) و عامل نفوذی و بقیه مهره ها(مجموعه ای از 40 مهره ) انجام میشود.

بازی را مثل بازی فتح پرچم اصیل بازی کنیدبه جز قواعد خاصی که مختص مهره نفوذی است.

قواعد بازی :

صفحه بازی را طوری قرار دهید که دو تا آرم فتح پرچم روبه روی همدیگر قرار داشته باشد.بازیکنان

برای اینکه کدام قرمز دباشند قرعه می اندازند، چون قرمز همیشه اول شروع می کند،قبل از شروع بازی صفحه محافظ را روی دو ردیف میانی صفحه بازی

بین خودتان و رقیبانتان نتواند ببیند مهره هایتان را کجا قرار می دهید

نحوی کلی بازی :

  • بسته به نوع بازی،هر بازیکن ،ارتشی از مجموعه 10 مهره (برای فتح پرچم دوئل)ویا 40مهره (برای فتح پرچم اصیل و یا نفوذی)را دارد
  • مهره هاباید طوری چیده شوند که روبه شما باشند.در واقع حریفتان از درجه مهره هایتان نباید بویی ببرد
  • بعدازچیدن مهره ها در صفحه بازی،محافظ صفحه را برداشته و بازی آغاز می گردد
  • هدف این بازی،فتح پرچم حریفتان است.در عین حال باید از پرچم خودتان هم محافظت کنید.
  • مهره ها از یک اصول زنجیروار و قطعی تبعیت می کنند:(بالاترین درجه دارای بالاترین عدد است)اگر یک مهره با درجه بالاتر به یک مهره بادرجه پایین تر برخورد کند،

سرنوشت این است که مهره با درجه بالاتربرنده می شودو مهره با درجه کمتر از صفحه بازی حذف می شود

  • پرچم میتواند باهریک از مهره هایی از دشمن که توانایی جابه جاشدن داشته باشد،فتح شود و به نوع درجه ارتباطی ندارد
  • در صفحه بازی دو منطقه ممنوعه وجود دارد که با دو دریاچه مشخص شده است.هیچ مهره ای حق ندارد به داخل آن برود یااز روی آن بپرد
  • مهره هایی که در طی بازی حذف می شوند،باید طوری بیرون گذاشته شوند که رقیب بتواند ببیند چه مهره ای تاکنون حذف شده است

مهره های بازی و چینش آنها :

شما مهره هایتان را بر چهار ردیف اول صفحه بازی می چینید،به طوریکه پشت مهره ها به سمت رقیبانتان باشد.

در نتیجه شما تنها شخصی باشید که از درجه مهره ها خبر داشته باشید.دو ردیف وسط که دو منطقه ممنوعه

در آن قرار دارد خالی باقی بماند.چینش مهره ها قسمت بزرگی از بازی را به خود اختصاص می دهد

این مرحله مشخص می کند که شما برنده می شوید یا بازنده.

مهره ها و قابلیت هرکدام از آنها :

پرچم : پرچم نماد ارتش شماست.پرچم توسط هر مهره ای باهر درجه ای میتواند فتح شودحتی مهره دیدبان که حرکت جهشی دارد

(پرجم تا آخر بازی در جای خودش می ماند و قابلیت حرکت ندارد)

بمب : بمب تنها مهره ای است که هر مهره با هر درجه ای که به آن حمله کند محکوم به فنا می شود و از صفحه بازی

حذف می گردد،به غیر از تخریبچی که قابلیت خنثی کردن بمب هارا دارد(بمب هم مانند پرچم قابلیت جابه جایی ندارد)

ارتشبد : ارتشبد فرمانده ارتش شماستو بالاترین درجه را دارد

سرتیپ : سرتیپ بالاترین درجه نظامی بعد از ارتشبد است. در واقع هدایت نیروها به دست اوست

تخریبچی : تخریبچی تنها مهره ای است که می تواند بمب هارا خنثی کند و جای او را اشغال کند

دیدبان : دیدبان تنها مهره ای است که می تواند با حرکت جهشی در خط راست به هرمیزان که خانه های صفحه خالی باشد حرکت کند

ویا حمله نماید،در اصطلاح مهره حریف را شناسایی کند.حرکت دیدبان مانند حرکت رخ در شطرنج است

جاسوس : جاسوس پایین ترین درجه را دارد،هر مهره ای که به جاسوس حمله کند،اورا از صفحه بازی حذف می کند.

اما از طرف دیگر مهره جاسوس هم می تواند خیلی قدرتمند باشد.اگر یک مهره جاسوس به یک مهره ارتشبد حمله کند،می تواند او را فریب دهد

و برنده شود و ارتشبد را حذف کند اما در صورتی امکان پذیر است که جاسوس اقدام به حمله کند

امااگر اول ارتشبد به جاسوس حمله کند،جاسوس را از صفحه بازی حذف می کند

عامل نفوذی : عامل نفوذی مهره ای است که تنها در فتح پرچم نفوذی استفاده می گردد که پایین ترین درجه را دارد که حتی به وسیله جاسوس هم از صفحه بازی حذف می شود.

البته این مهره قابلیت های خاص خودش را دارد

برنده بازی :

برنده در واقع کسی است که بتواند پرچم حریفتان را فتح کنید،شما می توانید به طور دیگری نیز برنده میدان شوید. وآن

در صورتی است که حریفتان نتواند حرکتی نماید. این حالت، زمانی میسر می شود که حریفتان بجز بمب و پرچم چیزی نداشته باشد

محتویات بازی فکری فتح پرچم :

41*2 قطعه بازی

صفحه بازی

صفحه محافظ

دفترچه راهنما

دیدبان 2 عدد ، جاسوس 1 عدد ، تخریبچی 2 عدد ، سرتیپ 1عدد ، ارتشبد 1 عدد ، بمب 2 عدد ، پرچم 1 عدد

*توجه *: برچسب های موجود را روی مهره ها بچسبانید،برچسب های طلایی برروی مهره های قرمز و برچسب های نقره ای بر روی مهره های آبی

نمایش بیشتر بستن