مدرسه هلو کیتی Hello Kitty Unimax School Hello Kitty Unimax School

نقد و بررسی تخصصی مدرسه هلو کیتی Hello Kitty Unimax School

مدرسه هلو کیتی یک توپ با قطر 10 سانتیمتری می باشد که با بازنمودن درش 22 سانتیمتر عرض پیدا خواهد نمود.

شما با قرار دادن این مهره ها در جای خود برای هلو کیتی یک مدرسه درست می کنید و با رفتن هلو کیتی به هر یک از این بخش ها کیتی مشغول یکی از فعالیت های مدرسه اش می شود.

 
نمایش بیشتر بستن