بازی فکری بگرد و پیدا کن مدل باغ میوه ها Search And Find Intellectual Game

نقد و بررسی تخصصی بازی فکری بگرد و پیدا کن مدل باغ میوه ها

بازی فکری بگرد و پیدا کن باغ میوه ها شامل 48 معما می باشد

بازی بگرد و پیدا کن باغ میوه ها از سری بازی های معمایی و کارتی می باشد

این بازی موجب تقویت ذهنی کودک شما می شود. این محصول شامل تصاویر زیبا می باشد که فرزند

شما را به انجام دادن این بازی مشتاق تر می کند و محیطی جذاب برای او فراهم میکند.

محتویات جعبه بازی : صفحه بازی ، 4 بلوک ، دفترچه حاوی 48 معما

روش بازی : صفحه بازی بگرد و پیداکن باغ میوه ها شامل 4 بخش تشکیل شده است ،

هر بخش تصویر شامل تعدادی میوه میشود. پس از انتخاب یک معما، بازیکن باید بلوکها را به گونه ای

درون صفحه بازی قرار دهد که تمام میوه ها مخفی شوند و فقط گزینه های نشان داده شده معما

معلوم باشند.

اهداف بازی : یافتن رابطه منطقی بین اجزای بازی – توانایی حل مساله – افزایش قدرت تفکر

نمایش بیشتر بستن